Qui som

Jordi Escribà - Soci co-fundador

jordi.jpg
 

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Relacions Internacionals per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Té més de 15 anys d’experiència professional en els camps del desenvolupament de negoci internacional i el fundraising, durant els quals ha adquirit una excel·lent comprensió del funcionament dels donants internacionals i dels organismes multilaterals, especialment la Unió Europea, així com de les seves estratègies de finançament i mecanismes de contractació.

Aquest coneixement abasta la cerca de fons, la formulació i disseny de projectes, la gestió de projectes i la formació. Aquesta experiència professional l’ha desenvolupada tant des de la vessant pública a l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i a la Comissió Europea a Brussel·les, com des de la vessant privada a la consultora B.LINK. Ha implementat projectes arreu de la Unió Europea així com a l’Amèrica llatina i al nord d’Àfrica.

Pel que fa als fons europeus, té una àmplia experiència en la formulació i gestió de projectes en els programes COSME, Erasmus +, Europa Creativa i de cooperació territorial (INTERREGs i ENI CBC MED), entre d’altres.

Té plena competència lingüística en Anglès, Francès, Català i Castellà.

Linkedin Jordi Escribà

 

Marta Rojas - Sòcia co-fundadora

marta.jpg
 

És Llicenciada en Comerç Internacional per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Empresa i Desenvolupament per la Escola de Negocis de Copenhaguen (CBS). Compta amb més de 12 anys d’experiència en la concepció de projectes amb agents socials i econòmics tant del món públic com privat, en el seu disseny i formulació, partint de l'enfocament del marc lògic, així com la gestió, seguiment i tancament de projectes. Està completament familiaritzada amb les polítiques i procediments de contractació i finançament d' organismes multilaterals, especialment els de la Unió Europea.

Abans de co-fundar B.Link, va treballar a la seu de les Nacions Unides a Nova York (USA), a Ramboll Management (Dinamarca) i a l’Agència de Suport a l’Empresa (ACCIÓ) del Govern de Catalunya, sempre en relació al desenvolupament de projectes i programes de cooperació internacional. Durant aquests anys, s'ha especialitzat en el camp de la cooperació al desenvolupament econòmic, la innovació i la competitivitat empresarial, i en àmbits socials vinculats a la reducció de la pobresa i la inclusió social. Acumula una àmplia experiència pràctica en programes europeus tals com COSME, H2020, ERASMUS+, INTERREG, ENI CBC MED, REC, entre d'altres.

Té experiència a l’Amèrica Llatina i al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà i plena competència en Anglès, Portuguès, Francès, Català i Castellà.

Linkedin Marta Rojas

 

Nicolas Espitalier - Soci

nico.jpg
 

És llicenciat en Economia i enginyer en Comerç Internacional i Finances per la Universitat de la Mediterrània (Marsella, França).

Porta més de 16 anys treballant en l'àmbit dels projectes europeus, des del disseny fins al tancament i l’avaluació, incloent el muntatge d’un partenariat transnacional, la formulació, la implementació i el seguiment d’activitats, i en particular en l'àmbit del suport a la competitivitat de les empreses. Del 2011 al 2015, com a Project Officer al Secretariat Conjunt del programa INTERREG MED, va estar involucrat en el disseny de polítiques europees: com a responsable de l’eix “Innovació”. Nicolas va estar a càrrec de la redacció de les convocatòries de propostes (Termes de Referència), l'avaluació, el seguiment i la capitalització dels projectes.

Des del 2015, ha tornat a la coordinació de projectes estratègics i ofereix la seva experiència en la gestió i coordinació de projectes complexos. Té una visió clara dels objectius, expectatives i recursos disponibles en nombrosos programes de la Comissió Europea (INTERREG, ENI CBC MED, H2020, IMI, ERASMUS +; COSME, etc.). A través del servei de consultoria i formacions de B.Link, ofereix un acompanyament de les administracions públiques en la seva internacionalització.

Finalment, Nicolas té fluïdesa en la comunicació, ja sigui com a orador principal o com a moderador de conferències. Té plena competència lingüística en Francès (llengua materna), Anglès, Castellà i Català.

Linkedin Nicolas Espitalier

 
 

Florianne Yvon

blink-florianne
 

Té dos màsters en Relacions Internacionals i en Ciències del LLenguatge, a més d'un títol universitari a América llatina i el Carib. Té experiència en el disseny, la formulació i la gestió de projectes, des de la concepció fins al tancament. També té bones capacitats en matèria de gestió financera i control, que van contribuir a la gestió eficaç dels recursos dels projects en els quals va participar.

Abans d'unir-se a l’equip de B.LINK, va treballar per a la xarxa internacional de Instituts i Alliances françaises, on va contribuir diàriament a la implementació de la diplomàcia cultural del Ministeri d’Affers Exteriors francès a través de nombrosos projectes destinats a reforçar la cooperació bilateral i promoure la cultura i la llengua franceses. Com a membre de ple dret del consorci House of Europe, va participar activament en l’elaboració i la formulació d’un programa pilot per al Servei d'Acció Exterior de la UE, amb l'objectiu de desenvolupar els intercanvis interpersonals entre Ucraïna i la Unió Europea en almenys divuit àmbits.

A més de tenir plena competencia lingüística en anglès, castellà, català i francés, posseeix excel·lents aptituds de gestió i comunicació interculturals, que ha adquirit durant els últims set anys que ha passat a l'estranger treballant en equips multiculturals.

linkedin Florianne Yvon

 
 

Marianella Botta

blink-marianella
 

És llicenciada en ciències polítiques per la Universitat del Rosario (Colòmbia), té una especialització en Resolució de Conflictes i Construcció de Pau per la Universitat Pontificia Javeriana (Colòmbia) i un Màster en Desenvolupament Internacional per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Va treballar per a la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres de la Presidència de la República de Colòmbia on va desenvolupar les seves capacitats gestionant projectes internacionals i de cooperació per al desenvolupament en àmbits d'adaptació al Canvi Climàtic i la gestió del risc de desastres, en col·laboració amb altres governs de la regió, organitzacions multilaterals i agències de cooperació Europees com AECID i GIZ. Té una àmplia experiència treballant en operacions humanitàries i d’ajuda sobre el terreny, específicament en la gestió i coordinació de refugis per a migrants en col·laboració amb organitzacions internacionals com UNICEF, Creu Roja, OIM, UN Women, Save The Children o ACNUR.

Abans d’unir-se a l’equip de B.LINK i després de completar els seus estudis de Màster, va treballar per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) on va participar activament en la implementació de projectes europeus en els programes H2020, URBACT i INTERREG a l’àmbit de Ciutats Intel·ligents.

Té plena competència lingüística en Anglès, Italià, Castellà i Català.

Linkedin Marianella

 
 

Natyra Zhjeqi  

nico.jpg
 
 
 

Natyra té un Màster en Globalització, Desenvolupament i Transició de la Universitat de Westminster, Londres (2008) i és alumna Chevening, el programa de beques internacionals del govern del Regne Unit. Durant més de quinze anys ha gestionat projectes proposats per la societat civil, cooperant també amb institucions governamentals i del sector privat i ha contribuït a la recaptació de fons per a nombroses entitats en el Sud-est i Sud-oest d'Europa.

Natyra ha participat en processos crucials de construcció i transició estatal en la postguerra de Kosovo, treballant amb organitzacions clau i donants multilaterals com l'Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional (USAID), la Unió Europea, o l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), entre altres. A l'organització sense ànim de lucre txeca 'People in Need', de la qual va ser cap de missió per a Kosovo, va dissenar projectes destinats a la inclusió social i la protecció dels drets humans, portant també campanyes de promoció sobre la formulació de polítiques.

Com a consultora internacional, amb experiència en desenvolupament internacional i països en transició, la Natyra també ha treballat amb el Centre Internacional per la Pau de Barcelona (BIPRC) en el programa internacional de formació especialitzada en l'àmbit de la gestió de crisi i de la reconstrucció postconflicte, en un entorn multicultural i en col·laboració amb institucions acadèmiques i agències internacionals líders.

La Natyra demostra sociabilitat i adaptabilitat per a treballar amb representants de la societat civil, de governs i agències, i de diversos donants, en múltiples nivells de complexitat. A més, té competència en albanès, anglès, espanyol, serbo-croat i búlgar. 

 

Linkedin Natyra

 

 

 

Anna Monserrat 

 img-20220724-wa0045.jpg
 

L’Anna és llicenciada en Estudis Globals (Global Studies) per la Universitat Pompeu Fabra i té el Màster en Cooperació al Desenvolupament, Gestió Pública i de les ONGDs per la Universitat de Granada.

Abans d’unir-se a B·Link va treballar per OIKO LOGICA ajudant a països en vies de desenvolupament a fer créixer les seves capacitats nacionals, i on va obtenir experiència en la obtenció d'acreditació per a fons internacionals treballant amb diversos donants internacionals com UNIDO, UNON, CTCN o UE. Té experiència treballant amb una àmplia gamma d'organitzacions associades i experts que formulen i gestionen projectes de cooperació internacional en matèria de canvi climàtic i reducció de la pobresa a diversos països en vies de desenvolupament (com Guinea Equatorial, Paraguai o Uruguai). Alguns dels projectes que ha dirigit inclouen diverses Assistències Tècniques per al desenvolupament d'una Avaluació de Necessitats Tecnològiques i Plans d'Acció associats del canvi climàtic (CTCN i UNIDO).

És experta en la gestió administrativa, la gestió contractual i financera i l'assegurament de la qualitat dels contractes de serveis, proporcionant suport logístic i administratiu als experts, socis i clients segons sigui necessari. A més a més, ha demostrat habilitats en la preparació i presentació de propostes tècniques i financeres per a donants internacional (com per exemple CTCN, ONU, PNUD, AFD, IADB, Unió Europea o Banc Mundial).

Té plena competència lingüística en català, castellà, anglès i holandès.

Linkedin Natyra